Aquazone toimitti tertiäärisuodatuksen Tampereen Raholan jätevedenpuhdistamolle 2017

Raholan tertiäärisuodatuslaitteistot kilpailutettiin esivalinnan jälkeen keväällä 2016. Laitteistot suunniteltiin toimimaan alla olevien mitoitustietojen perusteella.

 

Suodatinlaitteisto suunniteltiin sijoitettavaksi Raholan jätevedenpuhdistamon vanhaan kloorittamorakennukseen ja altaisiin purkuviemärin yhteyteen. Aquazonen suodatusratkaisun vahvuuksia on kompaktin kokoluokan sekä korkeatasoisen puhdistustehon lisäksi edullinen ja helppo huolto.

Kilpailutuksen jälkeisen toteutussuunnittelun aikana Aquazone ja Tampereen Vesi kävivät Kanadassa tutustumassa laitteistoon, jotta suunnittelua saatiin optimoitua. Toimituksen sisältöön kuului suodatinlaitteisto, pesu- ja lietepumput, venttiilit, pneumaattiset ohjauslaitteet, toimituskulut, koulutus sekä viiden vuoden varaosapaketti ja takuuajanhuolto. Takuuarvoina ovat kokonaisfosforille 0,24 mg/l ja kiintoaineelle 6 mg/l. Lisäksi laitteistolle luvattiin 36 kk mekaaninen takuu. Rakentamisvaihe ajoittui keväälle 2017 ja laitos valmistui kesäkuussa 2017.

Tertiäärikäsittelylaitteiston käyttöönoton jälkeen Raholassa on saatu erinomaisia tuloksia ja ympäristölupavaatimuksiin on päästy ensimmäistä kertaa vuosiin. Suodatin poistaa vähintään 50% jälkiselkeytyksestä karkaavasta kiintoaineesta sekä siihen sitoutuneesta fosforista. Saostuskemikaaleja ei juurikaan suodatusvaiheessa tarvita ja suodatuksen avulla koko puhdistusprosessin saostuskemikaalimääristä on voitu säästää jo heti alkuvaiheessa noin 20%. Biologisessa prosessissa myös voidaan hallita talviaikaan korkeampia lietepitoisuuksia, mikä mahdollistaa helpomman ympärivuotisen nitrifikaation. Pienentynyt saostuskemikaalien tarve vähentää myös prosessiin syötettävän kalkin määrää, jotka yhdessä pienentävät merkittävästi syntyvän ylijäämälietteen määrää. Tertiäärisuodatus maksaa siis itseänsä takaisin varsin nopeasti itse tuomillaan säästöillä.

Kuvat 1. Raholan jätevedenpuhdistamo

Kuva 2. Suodatinlaitteiston yksikkö

Rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2017 maanrakennustöillä. Koneistoasennukset aloitettiin maaliskuun alussa ja käyttöönottokoulutukset pidettiin 15.6.2017, jonka jälkeen laitos luovutettiin. Projekti oli valmis kesäkuun lopulla 2017.

Kuva 3. Käyttöönottokoulutus

Kuva 4. Lähtevä vesi

Kuvat 5-7 Raholan tuloksia