Hajun ja korroosion poisto

Tehokas viemärien korroosion ja hajuntorjunta vesilaitoksille ja teollisuuteen - Poistaa viemäreissä syntyvän rikkivetykaasun aiheuttajan

Aquazone-ratkaisu estää voimakasta hajua ja korroosiota aiheuttavan rikkivedyn syntymisen viemäriverkostossa.

Aquazone on toimittanut kymmeniä ratkaisuja niin kaupunkeihin kuin yksittäisiin hajunpoistokohteisiin.

Paineviemäreissä syntyy rikkivetyä, joka vapautuu ilmaan paineviemärin muuttuessa viettoviemäriksi. Tällöin syntyy pahanhajuista ja suurina määrinä terveydelle vaarallista rikkivetykaasua. Korroosiota syntyy erityisesti betoniputkistoissa, jossa rikkivety muuttuu rikkihapoksi lyhentäen viemärien elinkaarta.

Aquazone-annostelujärjestelmä sisältää rikkivedyn mittauslaitteet, annostelupumput, automaatiojärjestelmän ja kemikaalit. Rikkivedyn muodostumista estetään verkostoon annosteltavalla hapetuskemikaalilla, jonka tehokkuutta voidaan seurata etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Kemikaalin toiminta perustuu hapen liukenemiseen veteen, mikä estää rikkivetykaasua muodostavan bakteeritoiminnan.

Ota yhteyttä

Aquazone-annosteluyksikön asentaminen on helppoa ja nopeaa.

Aquazonen ratkaisu on kemikaaliannosteluyksikkö, jonka avulla estät rikkivetykaasun muodostuminen viemärissä. Yksikkö on helposti siirrettävä, esiasennettu kontti, joka sisältää kemikaalivaraston, annosteluautomaation sekä annostelulaitteet. Yksikön voi asentaa suoraan pumppaamotiloihin tai esimerkiksi konttiin pumppaamon vierelle.

 • Kaikki laitteet ja kemikaali ovat yhdessä liikuteltavassa yksikössä
 • Etähallittu
 • Monitorointi ja raportointi webissä
 • Yksikön asentaminen nopeaa
 • Nopeavaikutteinen

Aquazone kemikaaliannostelu on täysin automatisoitua ja saavutettua tulosta mitataan jatkuvatoimisella rikkivetymittauksella. Viemäriverkoston rikkivetymittauspisteiden raportointia puolestaan monitoroidaan helppokäyttöisellä internetsovelluksella. Veden laadun ja viemärin hajutilanteen mukaan annostelua voidaan säätää helposti etänä, vaikkapa tekstiviestillä.

Ota yhteyttä

Palvelumme edut

Palvelumme on tehokas ja yksinkertainen. Saamme reaaliaikaista tietoa ja dataa yksikön ilmaisimista internetsovellukseen, jonka tuloksiin reagoimme tarpeen mukaan.

Kemikaaliannosteluyksikkö:

 • Markkinoiden tehokkain ratkaisu viemärien korroosion ja hajuntorjuntaan
 • Ei vaadi huoltoa tai osien vaihtoa juuri lainkaan
 • Luotettavampi ja tehokkaampi kuin hajukaasua suodattavat ratkaisut
 • Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, myös välppätiloihin
 • Käytetään vesilaitoksissa ja teollisuudessa
 • Uutuutena nyt myös bakteeripohjainen hajunpoistoratkaisu, joka on pidempivaikutteinen – kysy lisää

Yksilöity hinnoittelumalli takaa edulliset käyttökustannukset

Hinnoittelumalleja meillä on monenlaisia, joista voi valita tarpeisiin parhaiten sopivan.

1) Kiinteä kuukausimaksu

2) Laskutus virtausmäärien mukaan

3) Laskutus kemikaalikäytön mukaan

4) Asiakkaan oma ehdotus

Aquazonella on useita asennettuja hajun ja korroosionpoistoyksiköitä Suomessa – referenssejä löytyy myöskin bakteeripohjaisesta yksiköstä

Ota meihin yhteyttä ja kerro tarpeestasi, niin saat tietää, miten ratkaisumme soveltuu siihen.

  [recaptcha]