MBR-tekniikka

MBR-tekniikka (Membraanibioreaktori) mahdollistaa jätevedenpuhdistamon tehostamisen ja kapasiteetin kasvattamisen poistaen samalla jälkiselkeytyksen tarpeen.

Lähtevän jäteveden vaatimukset kiristyvät jatkuvasti – MBR-tekniikalla pystytään vastaamaan tulevaisuuden puhdistusvaatimuksiin kustannustehokkaasti

MBR-tekniikka on kalvosuodatuksen avulla tehtävää jätevedenpuhdistusta. Siinä jätevesi ajetaan mikrosuodatus-kokoluokan kalvojen läpi, jolloin jäteveden kiintoaine, mikromuovit, lääkeainejäämät ja suurin osa patogeeneistä saadaan eroteltua vedestä. Lopputuotoksena saatua vettä voidaan uusiokäyttää esimerkiksi kasteluvetenä tai teollisuuden prosessivetenä.

MBR-teknologia on ollut maailmalla käytössä yli 20 vuotta. Laitoksia on tuhansia ympäri maailmaa ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti, sillä ne pystyvät vastaamaan kiristyviin puhdistusvaatimuksiin kustannustehokkaasti. Suomessa MBR-teknologia on ollut käytössä teollisuudessa, mutta kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla se on vasta yleistymässä. Pohjoismaissa kylmien vesien vaikutus biologian toimivuuteen, kalvojen tukkeutuvuus ja käyttöikä sekä teknologian hinta ovat olleet huolen aiheena. Lisäksi käyttökokemuksia on ollut Pohjoismaissa toistaiseksi vähän.

Aquazone perusti yhdessä Mikkelin Vesilaitoksen kanssa täyden mittakaavan MBR-tutkimuslaitoksen vuonna 2016, jonka kapasiteetti on 2000 litraa tunnissa. Hankkeeseen saatiin tukea Business Finlandilta. Kirjallisten selvitysten ja tutkimuslaitoksen tuloksien perusteella pystyimme osoittamaan MBR-teknologian erittäin kilpailukykyiseksi ja hyvin soveltuvaksi kunnallisille jätevesilaitoksille Suomessa. Pilot-laitos on antanut vuosien aikana paljon hyvää kokemusta prosessin suunnitteluun ja hallintaan liittyen, jotka hyödyntävät jo juuri käyttöönotettuja MBR-puhdistamoita Suomessa.

Ota yhteyttä

MBR-tekniikan hyödyt

  • Erittäin hyvät puhdistustulokset
  • Pystytään hallitsemaan suuria lietepitoisuuksia ja kasvattamaan lieteikää
  • Vie noin kolmanneksen vähemmän tilaa kuin aiemmat tekniikat –> ei tarvitse jälkiselkeytysaltaita
  • Suodatettu poistovesi täyttää normaalit hygienisointivaatimukset ja vesi soveltuu uusiokäyttöön.
  • Mahdollistaa puhdistamon tehostamisen ja kapasiteetin kasvattamisen sekä korvaa tertiäärisuodatuslaitoksen.
  • Lietettä ei pääse karkaamaan vesistöön
  • Kiintoainepitoisuus voidaan pitää juuri halutulla tasolla, koska lietettä ei tarvitse laskeuttaa.
  • Merkittävät säästöt syntyvät mm. prosessiveden kierrätyksestä, paremmista puhdistustuloksista sekä pienentyneestä saostuskemikaalien tarpeesta
Ota yhteyttä

Aquazone ja MBR-tekniikka

Olemme Alfa Lavalin yhteistyökumppani ja meillä on yksilöllinen sopimus heidän tuottamiinsa huippuluokan kalvoihin. Alfa Lavalilla on yli 10 vuoden kokemus teollisesta sekä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä MBR-tekniikalla.

Meneillään olevia projektejamme

Mikkelissä on käynnistymässä tällä hetkellä suurin MBR-hankkeemme. Lisäksi Viitasaaren MBR-laitos otettiin käyttöön kesällä 2018.

Ota yhteyttä, niin kerromme miten MBR-tekniikka soveltuu juuri teidän puhdistamonne tarpeisiin.

Ota yhteyttä

    [recaptcha]