Lietteenkäsittely

Tehokkaalla kotimaisella ja patentoidulla ratkaisulla vesilaitosten lietteenkäsittelyyn menee vain noin tunti. Ratkaisu sopii raakalietteen ja mädätysjäännöksen hygienisointiin.

Lietteenkäsittelyä yhdessä Suomen Ekolannoite Oy:n kanssa:

Patentoitu lietteenkäsittelyratkaisu on nopea käyttöönottaa, edullinen, minimaalisesti tilaa tarvitseva ja käsittelyaika on alle tunnin.

Ratkaisun avulla raakalietteestä tai mädätysjäännöksestä voidaan valmistaa kiertotaloustuotteita uusiokäyttöön, kuten nurmikkomultaa, puutarhamultaa tai maanparannusainesta viljelijöille. Palvelumme sisältää operoinnin, viranomaisilmoitukset ja lietteen poiskuljetuksen ”avaimet käteen” -periaatteella.

Menetelmä on ollut käytössä jo 7 vuotta ja olemme käsitelleet mm. kaikki Mikkelin Vesilaitoksen mädätysjäännökset ja Vihdin jätevedenpuhdistamon lietteet jo usean vuoden ajan. Lisäksi vuonna 2014 meidät valittiin HSY:n kompostointilaitoksen koneurakoitsijaksi, jossa käsittelemme vuosittain yli 60 000 tonnia mädätysjäännöstä.

Patogeenitutkimuksia lietteestä ja mädätysjäännöksestä on tehty säännöllisesti vuosien varrella, joiden avulla menetelmän on todettu toimivan erinomaisesti ympärivuotisesti. Myös viljakasveista on tutkittu lääkeainejäämiä ja haitta-aineita, ja näytteiden on todettu olevan täysin puhtaita.

Ota yhteyttä

Maanparannusaine on täysin viljelyskäyttöön soveltuvaa

Prosessissa syntynyt 100% hygienisoitu maanaparannusaine on Eviran tiukan seulan ja tutkimuksen jälkeen viljelyskäyttöön hyväksymää ainetta.

Käytämme Ekolaari-seurantapalvelua, jonka avulla on mahdollista seurata lietteiden toimitusketjua valmistuspäivästä ja tuoteselosteesta toimituspaikkaan.

Laajoista 3-vuotisista tutkimuksista saatujen löydösten mukaan maanparannusaineesta ei ollut mitään haittaa kasveille, maaperälle tai ihmisille, vaan sen ominaisuudet olivat verrattavissa mihin tahansa muuhun maanparannusaineeseen, ja sillä saatiin vähennettyä keinolannoitteiden käyttöä jopa -60%!

Tutkimuksesta voit lukea lisää Luonnonvarakeskuksen (LuKe) sivuilta: ”Jätevesilietteiden käyttö lannoitteena ei ole uhka ruokaturvalle.

Tutkimuksen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö sekä yksityiset yritykset. Tutkimuksen koordinoi Luonnonvarakeskus.

Ota yhteyttä
Maanparannusaine-viljelykäyttöön

Lietteenkäsittelyratkaisumme hyödyt:

  • Alhaiset investointikustannukset ja nopea käynnistys, sillä ratkaisumme ei vaadi aloitusmaksuja
  • Nopea, käsittelyprosessiin menee vain tunti, jonka jälkeen maanparannusaine voidaan turvallisesti levittää esimerkiksi pellolle, tai se voidaan välivarastoida asiakkaan haluamassa paikassa
  • Syntynyt maanparannusaine on Eviran viljelyskäyttöön hyväksymää
  • Ekologinen ratkaisu, joka tukee kiertotaloutta, koska ympäristöystävällisillä kemikaaleilla hygienisoidulla maanparannusaineella voidaan vähentää keinolannoitteiden käyttöä jopa -60%
  • Syntyneessä maanparannusaineessa on erinomaiset lannoiteominaisuudet (humus, fosfori ja typpi)
Ota yhteyttä

Tutustu vaivattomaan Avaimet käteen -pakettiin

Palvelemme kunnallisia puhdistamoita, teollisuutta ja maanviljelijöitä asiantuntemuksellamme kokonaisvaltaisesti: palvelu kattaa lietteen käsittelyn, kuljetuksen, markkinoinnin tarvittaessa aina peltolevitykseen asti.

Olemme valmiita aloittamaan lietteenkäsittelyn 6-8 viikon päästä tilauksesta!

Ota yhteyttä

Ratkaisu on kotimainen, patentoitu ja suurta kiinnostusta herättänyt, koska sillä käsitellään jo mm. kaikki PK-seudun lietteet HSY:n kompostointikentällä Metsäpirtissä.

Jos siis haluat alentaa lietteenkäsittelyyn turhaan uppoavia kustannuksia sekä aika- ja tilaresursseja, niin ole meihin yhteydessä. Kuulemme mielellämme kysymyksesi ja kerromme sinulle tarkemmin ratkaisusta sekä sillä saaduista tuloksista.

    [recaptcha]