Palvelut

Palvelumme tehostavat kunnallisten ja teollisten vesilaitosten sekä jätevesi- ja viemärilaitosten jäteveden käsittelyä ja jätevesiprosessien toimintaa. Innovatiiviset ratkaisumme tuottavat niitä käyttäville tahoille jäteveden lupa-arvot täyttäviä tuloksia sekä taloudellisia säästöjä, koska ratkaisumme ovat kustannustehokkaita niiden skaalautuessa veden virtausmäärien ja käytön mukaan.