Innovatiiviset ratkaisut vesilaitoksille ja teollisuuteen

viemari

Viemärien korroosion ja hajuntorjunta

Paha haju ja korroosio viemäreissä aiheuttuu hapettomissa olosuhteissa muodostuvasta rikkivetykaasusta. AQUAZONEn ratkaisu ongelmaan on tehokas, mobiili kemikaaliannosteluyksikkö, jonka avulla estetään rikkivetykaasun muodostuminen viemärissä. Yksikkö on helposti siirrettävä, esiasennettu kontti, joka sisältää kemikaalivaraston, annosteluautomaation sekä –laitteet.

  • Kaikki laitteet ja kemikaali yhdessä, liikuteltavassa yksikössä
  • Etähallittu
  • Monitorointi ja raportointi webissä.

AQUAZONE on markkinoiden tehokkain ratkaisu viemärien hajun ja korroosion torjuntaan!

Ratkaisu perustuu automaattisen, viemäriveden tilaan reagoivaan kemikaaliannosteluun, joka ehkäisee rikkivedyn muodostumisen viemärissä. Käytetty kemikaali on turvalinen, ympäristöystävällinen liuos, jonka toiminta perustuu hapen liukenemiseen veteen. Liuennut happi puolestaa estää rikkivetykaasua muodostavan bakteeritoiminnan.

AQUAZONE kemikaaliannostelu on täysin automatisoitua, ja saavutettua tulosta mitataan jatkuvatoimisella rikkivetymittauksell a. Viemäriverkoston rikkivetymittauspisteiden raportointia puolestaan monitoroidaan helppokäyttöisella internet-sovelluksella. Veden laadun ja viemärin hajutilanteen mukaan annostelua voidaan säätää helposti etänä, vaikkapa tekstiviestillä.


viemariputki net

Kemikaaliannosteluyksikkö

Mobiili kemikaaliannosteluyksikkö

Esimerkki H2S asiakasraportoinnista