Innovatiiviset ratkaisut vesilaitoksille ja teollisuuteen

palvelut

Vedenkäsittelyn haasteiden ratkaisu asiakaslähtöisesti

Pyrimme ratkaisemaan asiakkaidemme vedenkäsittelyhaasteet tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja heidän sidosryhmiensä kanssa. Vesilaitosten saneerausten ja uusien vesilaitosten rakentamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon jo tehtyjen investointien uudelleen käytettävyys, operointikustannukset, osaamisen turvaaminen, ja investoinnin pitkän käyttöiän varmistaminen. Laitokset ja niiden saneeraukset suunnitellaan ja toteutetaan siten että ratkaisu täyttää lupavaatimukset ja kokonaiskustannustaso asiakkaalle on markkinoiden kilpailukykyisin.

Viemärien hajuntorjunnassa ja korroosion ehkäisyssä on tärkeää löytää ongelmien syntypaikat sekä kokonaisvaltaisen torjunnan kannalta tehokkaimmat sijoitukset esim. kemikaaliannostelulle. Tämä vaatii usein muutamien viikkojen tai kuukausien mittausprojektin viemäriverkoston pumppaamoilla ja esim. välpällä. Mittausdatan online-raportointi web-sovelluksessa antaa selkeää informaatiota asiakkaalle viemäriverkon tilasta lähes reaaliajassa.

Oikea teknologiaratkaisu asiakkaan tarpeeseen

Periaatteemme ei ole myydä ja toimittaa yhtä ja samaa ratkaisua kaikkiin kohteisiin, vaan räätälöimme kullekin asiakkaalle heidän tarpeeseensa parhaan ratkaisun valmiista rakennusosista. Lopputuloksena syntyy kuhunkin kohteeseen tehokkain ratkaisu, eikä asiakas maksa mistään turhasta.

Projektihallinta ja konsultointi

Autamme asiakkaitamme erilaisissa hankesuunnitteluissa, teknologiaselvityksissä, kilpailutuksissa sekä tarvittaessa vaikka kokonaisten laitoshankkeiden projektinjohdossa. Tehtävämme on jokaisessa tilanteessa valvoa asiakkaan etua